TiV

Prověřování bonity a monitoring

Prověřování subjektů a jejich bonity

Nabízíme možnost prověření subjektu - obchodního partnera, dlužníka, atp., k získání potřebných informací k posouzení aktuální situace prověřovaného subjektu.

Prověření před rozhodnutím o uzavření smluvního vztahu

Subjekty lze prověřit před uzavřením smluvního vztahu, kdy na základě zjištěných informací, které jsou Vám předány ve formě podrobné zprávy, tzv. rešerže subjektu, se můžete rozhodnout smluvní vztah neuzavřít, vzhledem k rizikovosti partnera, případně smlouvu doplnit o takové zajišťovací mechanismy, které Vám míru rizika přijatelně sníží. Stejně tak je možno si nechat prověřit subjekt za doby trvání smluvního vztahu k ověření zda se např. nezhoršuje jeho finanční situace, atp.

Prověření bonity dlužníka

Pro rozhodnutí o dalším postupu vůči dlužníkovi Vám může pomoci prověření aktuální bonity subjektu, a tedy i pohledávky. Na základě zjištěných informací se můžete rozhodnout, zda pohledávku dále vymáhat, umožnit dlužníkovi splácení, nebo ji raději okamžitě zažalovat, či již nežalovat a nezvyšovat náklady, a rovnou pohledávku odepsat, případně zda volit jinou cestu        pro zajištění svých oprávněných nároků.

 

Monitoring

Monitoring subjektů Vám umožní mít dokonalý přehled o svých obchodních partnerech a k dispozici potřebné informace, které Vám dají jistotu v rozhodovacích procesech, případně Vám včas signalizují, že u spolupracujícího subjektu dochází ke změnám, na které je nutno reagovat.

Naše společnost Vám nabízí on-line kontrolu veřejně dostupných databází jako je:

OR - Obchodní rejstřík

  • Změna názvu
  • Změna sídla
  • Změna společníků
  • Změna jednatelů (obecně statutárních orgánů)

IR – insolvenční rejstřík

  • Zahájení insolvenčního řízení
  • Zjištění úpadku a způsob jeho řešení
  • Termín pro podání přihlášek
  • Vývoj insolvenčního řízení
  • a další dle definice 
  •  

ARES – ekonomické subjekty,

Kontrolu nespolehlivých plátců DPH, atd.

Náš systém, dle nastavených parametrů, monitoruje definované změny, a automaticky Vás e-mailem informuje o všech těchto změnách, ke kterým u monitorovaných subjektů došlo.

Je dobré včas vědět, že u vašeho obchodního partnera došlo ke změně ve vlastnické struktuře i na pozicích statutárních orgánů, a hned si ověřit, že tato změna není účelová, a že se vlastníkem a jednatelem nestal pochybný likvidátor, nebo osoba, kterou již nikdo nedohledá, protože trvalé bydliště má na obecním úřadě, nebo v jiném státě. Je dobré mít ihned informace o tom, že na Vašeho obchodního partnera byl podán insolvenční návrh, že nemovitosti, které vlastnil, jsou již majetkem jiného subjektu, že z třiceti provozoven je většina uzavřena apod.. Tyto a další informace lze sledovat a v řadě případů se ukážou jako ty, které Vám ochránily majetek, a ušetřily nejen peníze, ale i starosti, které dnes mají ti, kteří tyto informace neměli k dispozici včas a nemohli se správně rozhodnout či reagovat na vzniklou situaci.

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV