TiV

Něco málo o nás

Společnost TiV spol. s r.o. se zabývá mimosoudním inkasem pohledávek již od svého založení v roce 1995. Od té doby spolupracovala a spolupracuje s mnoha partnery z různých oblastí podnikatelského i soukromého sektoru. Mnohaleté zkušenosti, sofistikovaná softwarová podpora, optimalizovaný pracovní proces, dynamický a osobní přístup nám umožňují poskytnout našim klientům služby, které jim pomohou vyřešit jejich starosti a umožní jim věnovat se plnohodnotně jiným činnostem, než nepříjemné a vyčerpávající komunikaci s dlužníky. Naše práce se neorientuje pouze na telefonický a písemný styk s dlužníkem, ale preferujeme především osobní kontakt s dlužníkem, který zajistí dostatečnou součinnost při komunikaci o úhradě dluhu. Naše provize je účtována pouze z realizovaných úhrad. I v případě, že Vaši pohledávku nevymůžeme, od nás bezplatně obdržíte závěrečnou zprávu s doporučením dalšího postupu.

Těžiště naší práce spočívá v mimosoudním inkasu pohledávek a správě portfolia pohledávek. V rámci těchto činností zajišťujeme a poskytujeme poradenství v oblasti závazků a pohledávek, monitoring dlužníků, informační servis, prověřování - rešerže firem a fyzických osob, právní a ekonomické poradenství, inventarizaci, zajištění majetku dlužníka formou uplatnění zadržovacího práva, vyklízecí akce, kontrolu dodržování pracovní neschopnosti, a další úkony dle požadavků klienta.

Naši energii, schopnosti a zkušenosti věnujeme tomu, aby naši klienti měli své finance pevně pod kontrolou.

Přestože nejsme členy AIA (Asociace Inkasních Agentur), při své práci dodržujeme morální kodex přijatý touto asociací.

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2023 TiV